สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

(office)

Address : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารรวมหน่วยราชการ (อาคารรัฐประศาสนภักดี) ชั้น 6 และชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
Phone : 02 38 59 57 11
Fax : 02 38 57 03 46
@ Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web Site :  http://www.gistda.or.th
    

Get directions
    Show the options

From :  or 

To      :  or